Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Balážová Mária

Narodená 1956 v Trnave, absolvovala VŠMU v Bratislave (1984), od roku 1997 pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity ako vysokoškolská pedagogička, habilitácia na docentku VŠVU (2004), žije v Trnave. Na začiatku tvorby sa venuje hlavne médiu kresby, v roku 1990 získala za kresby cenu Honorable Mention v USA (Provo) a v roku 2019 Honorary Mention Award, International Drawing Biennale 2018-19, New Delhi (India). Je výraznou predstaviteľkou postgeometrického a feministického umenia na Slovensku. Svoju tvorbu rozvíja od 80-tych rokov v cykloch: Lexikóny, Plynutie, Hadia geometria, Ženská geometria, Domáce násilie. Vystavovala na Vth International Triennale of Drawing, Wroclaw (1992), Eine kurze Geschichte zur Malerei, Leverkusen (2001), Contemporary Slovak Art 1960-2000, Ljubljana, City Art Museum (2007), Here and Now, Budapest, Kunsthalle (2015). Zastúpená v zbierkach: Slovenská národná galéria, Bratislava, Národní galerie, Praha (CZ), Galéria Jána Koniarka, Trnava, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Moravská galerie Brno, Zbierka PSIS, Bratislava, Tama Art University Museum, Tokyo (J), Městské muzeum a galerie, Břeclav (CZ), Richard Adam Gallery, Brno (CZ).

https://artfacts.net/artist/maria-balazova/148595
 

Mária Balážová, Hadia geometria 52-Strela, 2006:

v roku 2006 vytvorila Mária Balážová rozmerný olej na plátne s názvom „Hadia geometria 52 – Strela“, 200 x 300 cm, ktoré patrí do jej vrcholnej tvorby, druhého tzv. červeného obdobia cyklu Hadia geometria. Na červenom monochrómnom pozadí je vytvorená strohá čierna znakotvorba v prísnom pravouhlom poriadku s podobou hadej hlavy v štyroch rohoch plátna. Ide o zásadne dielo post-geometrickej abstrakcie na Slovensku a jej silným genderovým čítaním. Zároveň ide o kľúčové dielo tejto slovenskej maliarky s regionálnou príslušnosťou v rámci akvizičnej politiky GJK Trnava na roky 2019-23. Zámerom je umiestniť dielo do novej stálej expozície GJK v roku 2021.

maria-balazova_hadia-geometria-52-strela-2005-06200x300cmolejplatno

Mária Balážová (1956, Trnava, docentka, Mgr. art) patrí k výrazným osobnostiam slovenského umenia posledných tridsiatich rokov. Realizovala mnoho samostatných a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. V 90-tych rokoch vystavuje svoje diela v oblasti postgeometrickej abstrakcie s feminínnym pozadím, so sémantickou zložitou výstavbou obrazu. Pre diela z ostatného obdobia je príznačné feministické uvažovanie s konceptuálnymi presahmi, ako to zvýraznili jej posledné samostatné výstavy v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici a v Považskej galérii v Žiline. Za svoju tvorbu získala aj medzinárodné ocenenia, napr. Honorable Mention, Drawing 1990, Provo (USA) – 1990 / Cena Masarykovej akadémie umění, Praha – 1995 / Honorary Mention Award, International Drawing Biennale India 2018-19, New Delhi – 2019. V roku 2006 vytvorila Balážová dielo Hadia geometria 52 – Strela, 200 x 300 cm olej, plátno, 2006 , ktoré patrí do jej vrcholnej tvorby, druhého, tzv. červeného obdobia cyklu Hadia geometria. Teoretik V. Beskid píše o diele v autorkinej monografii: Prinášajú stretnutie archaiky hadieho „ornamentu“ a individiálneho tvaru v novopostavených postmoderných súradniciach. Raz je to plot, skúmavka, maska, inokedy strela, raketa, ufón (HG 14 – Raketa, HG 30 – Ufón, HG 52 – Strela...). Hadia geometria nesie v sebe zabudované aj skryté genderové odkazy, metaforické stretnutie a prekrývanie mužského a ženského princípu (falického tela a kosoštvorcovej hadej hlavy) v jednom obrazovom organizme. Predmetné dielo a jeho akvizícia je v súlade s akvizičným plánom galérie, keďže patrí medzi kľúčové autorky regiónu, ako aj slovenskej maľby. Tvorba Balážovej je doteraz prítomná v zbierkach GJK posledným dielom z roku 1994, čím vzniká už 25 ročná diera v zastúpení jej tvorby. Pridanú hodnotu predstavujú nákupy zahraničných a domácich verejných galérií. Jej diela (maľby, kresby, grafiky, objekty) sú súčasťou verejných a súkromných zbierok u nás i vo svete, Slovenská národná galéria, Bratislava, Národní galerie, Praha, Moravská galerie, Brno, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Sbírka Richard Adam Gallery, Brno... Uvedenú akvizíciu tiež podporujú viaceré tržné realizácie jej diel cez aukčné domy White & Weiss, SOGA...

Dielo bolo výstavené na výstavách: 2006 - Spřízněni... Allied..., Praha, Národní galerie, Veletržní palác (CZ) / 2007 - Nová významovosť, Nitra, Nitrianska galéria / 2013 - Mužské a ženské obrazy, Nové Zámky, Galéria umenia / 2017 - Geo-Femina, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria / 2017 - Pod sukňou, Žilina, Považská galéria.

Literatúra viažúca sa k dielu: BESKID, V. – VALOCH, J. – GAJDOŠ, R. 2009. Mária Balážová / Dielo z rokov 1985-2009. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, s. 13, s. 86. / GUILLAUME, M. 2013. Mužské a ženské obrazy. In Ateliér, roč. 26, č.6, 21.3.2013, s.8 (CZ). / OPOLDUSOVÁ, J. 2013. Muži a ženy očami Márie Balážovej. In Pravda, 20.2.2013. / GUILLAUME, M. 2013. Mária Balážová – osobná geometria. In Ostium, č.4/2013.

V tejto olejomaľbe autorka rozvíja svoj typický rukopis založený na redukcii geometrických foriem a aktualizuje tak zbierkový fond galérie jeho priradením k dielu z rovnakého cyklu z roku 1994, ktorým galéria už disponuje: 


Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj