Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Rodný môj kraj

Spoločná výstava krajinárov TTSK, tematická výstava výtvarníkov s celokrajským dosahom.

Titul výstavy:
Rodný môj kraj
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3
Kurátor výstavy: PhDr. Ľubomír Novotný, PhD.
Otvorenie výstavy: 11.4.2013 /štvrtok/ o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 11.4.2013 – 5. 5. 2013

Výstava predĺžená do 10.5.2013.

o-210

Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila na mesiac apríl spoločnú výstavu s názvom "Rodný môj kraj". Jedná sa o súbornú výstavu s krajinárskou tématikou, pričom hlavným kurátorským zámerom je prezentácia doposiaľ málo vystavovaných archívnych diel slovenských autorov zo zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici, zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave a zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch doplnených o obrazy súčasných autorov. Ústrednou témou je zobrazenie krajiny, teritoriálne vyčlenenej hranicami Trnavského samosprávneho kraja, teda od Senice až po Dunajskú Stredu. Kurátor PhDr. Ľubomír Novotný, PhD. koncipuje výstavu aj v edukatívnej rovine, teda v rovine spôsobu maliarskeho zobrazenia krajiny od obdobia tridsiatych rokov minulého storočia, až po dnešok. Rôzne techniky, spôsoby vyjadrenia i rôzne videnie krajiny sú z prezentovanej kolekcie zrejmé a rozširujú obzor diváka od klasického realistického zobrazenia krajiny v perspektíve až po štylizáciu do expresívnej, abstraktnej, symbolickej či matafyzickej maľby. Časový záber vyše 80 rokov je vyjadrený sekvenčne viac ako 90-timi exponátmi od šesťdesiatich autorov. V neposlednom rade je výstava prínosom pre návštevníkov, ktorí majú radi svoj rodný kraj. Obdivujú silný výtvarný poteciál, ktorý v kraji máme a sú, alebo chcú byť pozitívnymi patriotmi územného celku, ktorý síce nevyniká extrémnymi krajinárskymi danosťami, ale napriek tomu aj zdanlivo nezaujímavá krajina pretavená výtvarným videním, má svoje kvality, čoho dôkazom je táto výstava. Pamätníci možno na mnohých obrazoch spoznajú už dnes neexistujúce lokality, prípadne si pripomenú krajinu ich detstva tak, ako si ju zapämätali vo svojich spomienkach. Laickej verejnosti, ako aj odbornej verejnosti želáme príjemný zážitok.

riaditeľ GJK

O výstave v médiách:

trnava.sme.sk /SITA/:
Výtvarníci predstavia svoj rodný kraj


trnava.sme.sk /TASR/:
Rodný môj kraj je na obrazoch v trnavskej galérii


Na stiahnutie:

POZVÁNKA |pdf|464kB

Tlačová správa
|pdf|67kB

Kurátorský text
|pdf|37kB

Zoznam autorov
 |pdf|70kB


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj