Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Veda pre život

Interaktívny edukačný projekt

Titul výstavy: Veda pre život
Miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Vernisáž: 13.5.2008
Trvanie: 13.5.2008 - 30.5.2008

1

z výstavy Veda pre život

CIELE PROJEKTU:
Popularizácia vedy, výskumu, vývoja v spoločnosti, najmä u mladých ľudí / ZŠ a SŠ / v období rozhodovania sa o budúcom povolaní, prostredníctvom interaktívnych prezentačných putovných výstav a seminárov s celoslovenským dopadom. Zapojenie pedagógov a vedeckých pracovníkov do popularizácie vedy, výskumu a vývoja pomocou realizácie interaktívnych exponátov a učebných pomôcok na základe ich skúseností a nápadov. Aktivizácia a motivácia pedagógov a vedeckých pracovníkov pri hľadaní vhodných spôsobov ako zvýšiť záujem študentov o vedu, výskum, vývoj a nové technológie. Popularizácia vedy v spoločnosti s dôrazom na objasnenie jej významu pre spoločnosť populárnou formou. Vytvoriť trvalo udržatelný projekt putovných výstav a seminárov a súťaží s cieľom popularizácie vedy, výskumu, vývoja a popularizácie moderných technológií. Vďaka realizácii projektu dôjde zo strednodobého a dlhodobého hľadiska k zlepšeniu kvality zásobovania trhu práce o záujemcov o vedu a výskum v našej spoločnosti, čo je nevyhnutným predpokladom rozvoja vedy a výskumu v našej spoločnosti. V období rozhodovania sa k profesnej orientácii je nevyhnutné zaujímavou a názornou formou predstaviť študentom ZŠ a SŠ nové trendy vo vede, výskume v oblasti technických a prírodných vied pomocou zaujímavých a názorných exponátov prezentujúcich najmodernejšie súčasné trendy. Veľký význam pripisujeme prezentácii vedy a výskumu v širokej spoločnosti populárnou formou so snahou objasniť význam pre vývoj spoločnosti. Tématické okruhy sú navrhnuté tak aby bolo možné spropagovať najviac sa rozvíjajúce oblasti vedy a výskumu.

CIEĽOVA SKUPINA:
Priamou cieľovou skupinou projektu sú študenti základných a stredných škôl, v období rozhodovania sa o ďalšej orientácii so zreteľom na budúce povolanie. Taktiež nezanedbatelný je vplyv na ich učiteľov ktrorý budú do projektu zapojení a taktiež rodičov, ktorí budú na interaktívne výstavy pozývaní. Tí majú najvýraznejší vplyv pri rozhodovaní sa mladých ľudí o budúcom povolaní. Do projektu predpokladáme aktívne zapojiť cca 200 učiteľov a odhad účastníkov výstav a seminárov je cca 500 učiteľov a 10000 žiakov a študentov a cca 1000 rodičov. V popoludňajších hodinách bude výstava prístupná širokej verejnosti čo pri 8 výstavách v krajských mestách po cca 20 dní predstavuje odhadovanú návštevnosť 20 – 50 tisíc návštevníkov. Benefit z realizácie projektu je samozrejme cielený na samotných žiakov, ktorých novo získaný pohľad na moderné trendy vo vede, výskume, vývoji a moderných technológiách usmerní v prefesnej orientácií. Vďaka realizácií projektu, je možné výrazne zvýšiť pozitívny záujem celej spoločnosti na oblasť vedy, výskumu, vývoja.

REALIZÁCIA VÝSTAVY:
Výstava bude realizovaná s celoslovenskou pôsobnosťou v krajských mestách v spolupráci so školami a inštitúciami MŠ SR. Predpokladá sa trvanie expozície cca 20 dní v jednom kraji s propagáciou podujatia 2 týždne vopred a samozrejme počas výstavy. Výstava prebehne v krajoch západného, stredného a východného Slovenska. Súčasťou výstav bude úvodný seminár venovaný najmodernejším trendom v oblasti vedy a výskumu, ktorého sa zúčastnia učitelia z regiónu. Súčasťou akcie bude aktívna webstránka venovaná popularizácii vedy a výskumu v oblasti technických a prírodných vied, ako aj aktualitám z výstavy, na stránke môžu odborníci odpovedať na otázky z oblasti vedy, najmä na otázky týkajúce sa samotných javov prezentovaných na výstave. Popularizácia akcie bude prebiehať v spolupráci s masmédiami, mediálnymi partnermi a školami daného kraja, ktorých študenti navštívia výstavu. Na výstave budú aktívni kurátori, ktorí okrem samotného sprevádzania výstavou, prezentácie exponátov budú poskytovať aj služby kariérneho poradenstva v oblasti možnosti ďalšieho štúdia v oblasti prírodovedných a technických odborov ako aj možnostiach vedeckej kariéry po ukončení štúdia.FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj