Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »BezOBRAZie / MEDIA S-CREAM

Výstava v rámci festivalu Multiplace

Titul výstavy: bezOBRAZie / MEDIA S-CREAM
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Autori: Erik Binder, Cyril Blažo, Pavlína Fichta Čierna, Ivor Diosi, Aneta Mona Chisa, Marek Kvetan, Peter Rónai, Ľubo Stacho, Erik Šille
Kurátor: Vladimír Beskid
Otvorenie výstavy: 22. 4. 2005
Trvanie výstavy: 22. 4. 2005 – 26. 6. 2005

ronai-bolero-2003

Peter Ronai, BOLERO, 2003

Projekt je výskumnou sondou do prostredia dnešnej vizuálnej kultúry na Slovensku – na vybranej vzorke deviatich autorov predstavuje aktuálne podoby obrazu v nových médiách – technoobrazy s dominanciou elektronických a digitálnych médiíí v širokom spektre záberu (od dokumentárnej fotografie po manipulovanú, videosnímky, dátový ping-pong, počítačové vstupy a hry, interaktívne prostredia a pod.). Výstava sa koná v rámci medzinárodného festivalu nových médií Multiplace (www.multiplace.sk). Je súčasťou dvojprojektu Súčasný obraz – obraz súčasnosti – prvá časť pod názvom FARBI100/dikOBRAZovo, ktorá sa zaoberala aktuálnou maľbou, sa v GJK uskutočnila na jeseň 2004).
bezOBRAZie prezentuje ako nové média reflektujú súčasnosť, ako skresľujú skutočnosť, rozbíjajú jednoliaty a hierarchický obraz sveta. Vytvára tak nové "digitálne zrkadlo" dneška. Projekt poukazuje na to, ako došlo k procesu premeny od komunizmu ku konzumizmu a k výmene nosných znakov a symbolov, ako funguje priama komunikácia z hardvéru do "heart-véru". Ako interpretovať kontroverzné obrazy z internetových pornozáberov, ako digitálne prelievať písmo do obrazovej reči a pod. Reflektuje odlišné spôsoby snímania reality a jej prepisu na nové nosiče. Výstava ukazuje ako zvolený obrazový systém ovplyvňuje výsledný artefakt a ako optika média určuje jazyk, vyjadrovanie a celkové vyznenie diela.
Projekt je postavený na internom dialógu zúčastnených umelcov: osobností, ktoré spoluvytvárali obraz 90. rokov v našom prostredí s autormi mladej a nastupujúcej generácie. Výstava bezOBRAZie má byť príspevkom k profilovaniu súčasného výtvarného jazyka a zároveň stimulovať domáce prostredie.

Ďakujeme

Nadácia – Centrum súčasného umenia v Bratislave
Ultraframe s.r.g.FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj