Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Zmluvy v roku 2012

Zmluva o spolupráci 17. 1. 2012  | pdf | 100 kB
Predmet: spolupráca GJK a SCD na TPT 2012
Druhá zmluvná strana: Slovenské centrum dizajnu, Bratislava

Komisionálna zmluva – č.1/2012
9.2.2012.2012 | pdf | 337 kB
Predmet: predaj publikácie Miloš Balgavý Keramika
Druhá zmluvná strana: Miloš Balgavý, Trnava

Zmluva o predaji 15.02.2012 | pdf | 203 kB
Predmet: predaj časopisu Flash Art – rok2012
Druhá zmluvná strana: NEON, Kuklovská 3, 841 04 Bratislava

Rozhodnutie č. 0907 2012
 | pdf | 251 kB
Predmet: poplatok za komunálne odpady
Druhá zmluvná strana: Mesto Trnava

Zmluva o dielo
č. 2012/0220 15.03.2012 | pdf | 1,90 MB
Predmet: tvorba web stránky
Druhá zmluvná strana: E-GO s.r.o., Trnava

Softwarová licenčná zmluva
č. 2012/0220Li 15.03.2012 | pdf | 1,24 MB
Predmet: úprava licenčných práv
Druhá zmluvná strana: E-GO s.r.o., Trnava

Zmluva o spolupráci č.1/2012
30. 3. 2012 | pdf | 475 kB
Predmet: hudobné vystúpenie,vernisáž T. Tekel, Inaugurácia pošt. známky
Druhá zmluvná strana: Oliver Rogovský, Trnava

Zmluva o spolupráci č.3/2012
3. 4. 2012 | pdf | 526 kB
Predmet: študentská konferencia UNICAMP 2012
Druhá zmluvná strana: Back-Space o.z., Trnava

Dodatok ku zmluve o spolupráci č.7/2011
10. 4. 2012 | pdf | 261 kB
Predmet: predĺženie prezentácie diela „Máš na míň“
Druhá zmluvná strana: Krokus Galéria Bratislava, s.r.o.

Zmluva o spolupráci č.2/2012
21. 4. 2012 | pdf | 532 kB
Predmet: koncert „Klasika pri svetle pochodní“
Druhá zmluvná strana: Mesto Trnava

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2012/11/9
9. 5. 2012 | pdf | 646 kB
Predmet: Trienále plagátu Trnava 2012
Druhá zmluvná strana: Mesto Trnava

Dodatok č. 2 ku zmluve o spolupráci č.7/2011
10. 4. 2012 | pdf | 198 kB
Predmet: predĺženie prezentácie diela „Máš na míň“ do 30. 9. 2012
Druhá zmluvná strana: Krokus Galéria Bratislava, s.r.o.

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a poskytnutí licencie
19. 05. 2012 | pdf | 454 kB
Predmet: koncert Bossanova! A a A. Bartošová
Druhá zmluvná strana: Adriena Bartošová , Bratislava

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a poskytnutí licencie
19. 05. 2012 | pdf | 458 kB
Predmet: koncert Bossanova! A a A. Bartošová
Druhá zmluvná strana: Igor Sabo, Bratislava

Hromadná licenčná zmluva č.VP/12/18464/001
24. 05. 2012 | pdf | 763 kB
Predmet: koncert Bradlan koncert A. Bartošová
Druhá zmluvná strana: SOZA , Bratislava

Zmluva o spolupráci č.4/2012
29. 5. 2012 | pdf | 323 kB
Predmet: výhra-vstupenky TPT 2012
Druhá zmluvná strana: CK Victory Travel, Trnava

Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk
12.6. 2012 | pdf | 323 kB
Predmet: aktualizácia stránky 
Druhá zmluvná strana: DECUS, Žilina

Zmluva o poskytnutí dotácie č.MK-TA/20012/4.3
30.6. 2012 | pdf | 539 kB
Predmet: dotácia-TPT2012, výstav J. Dóka
Druhá zmluvná strana: TTSK, Trnava

Zmluva GJK-Fínska ambasáda
28. 8. 2012 | pdf | 203 kB
Predmet: cestovné náklady člena poroty TPT2012
Druhá zmluvná strana: Embasy of Finland, Bratislava

Dohoda č. 26/§52a/2012/NP V-2. 27. 7. 2012 | pdf | 323 kB
Predmet: aktiv. práce formou dobrovoľ. služieb
Druhá zmluvná strana: Úpsvar, Trnava

Dodatok č.1 k ličenčnej zmluve č.2/2011/AZ
27. 7 . 2012 | pdf | 112 kB
Predmet: úprava –grafické spracovanie TPT 2012, poskyt.licencie
Druhá zmluvná strana: Ivana Palečková, Stupava

Zmluva o dielo č.1 /2012
zo dňa 2.9.2012 | pdf | 93 kB
Predmet: výber plagátov-porota
Dodávateľ: Pekka Loiri, Fínsko

Zmluva o dielo č. 2/2012
zo dňa 2.9.2012 | pdf | 94 kB
Predmet: výber plagátov-porota
Dodávateľ: Zdzislaw Schubert, Poľsko

Zmluva o dielo č.3 /2012
zo dňa 2.9.2012 | pdf | 94 kB
Predmet: výber plagátov-porota 2.9.2012
Dodávateľ: Jan Rajlich Brno

Zmluva o dielo č. 4 /2012
zo dňa 2.9.2012 | pdf | 84 kB
Predmet: výber plagátov-porota
Dodávateľ: Stanislav Stankoci, Bratislava

Zmluva o dielo č. 5/2012
zo dňa 5.9.2012 | pdf | 138 kB
Predmet: výber plagátov-porota
Dodávateľ: Francois Caspar, Francúzsko

Zmluva o dielo č. 6 /2012
zo dňa 5.9.2012 | pdf | 95 kB
Predmet: výber plagátov-porota
Dodávateľ: István Orosz, Maďarsko

Zmluva o dielo č. 1/2012 zahraničie 5. 9. 2012 | pdf | 63 kB
Predmet: znalecký posudok plagátov TPT 2012
Druhá zmluvná strana: Gaby de Abreu, Afrika
      
Poistná zmluva 367-8016519 
5. 9. 2012 | pdf | 209 kB
Predmet: poistenie prepravy výstavy POSTER
Druhá zmluvná strana: Kooperativa, Bratislava

Poistná zmluva 360-8016517
5. 9. 2012 | pdf | 227 kB
Predmet: poistenie výstavy POSTER
Druhá zmluvná strana: Kooperativa, Bratislava

Autorská zmluva č.2/2012 7. 9. 2012  | pdf | 48 kB
Predmet: realizácia Výstavy Jozefa Dóku ml. 1948-2011
Druhá zmluvná strana: L. Longauer, Bratislava      

Zmluva o dielo reštaurátorská 7. 9. 2012 | pdf | 192 kB
Predmet: reštaurovanie diel
Druhá zmluvná strana: P. Rodzenák , Trnava
      
Zmluva o spolupráci č. 5/2012
19. 9. 2012 | pdf | 155 kB
Predmet: poskytnutie priestoru TPT 2012
Druhá zmluvná strana: Dom Spoločnosti Ježišovej, Trnava

Dohoda č. 152§512012
19.9. 2012 | pdf | 601 kB
Predmet: absolventská prax
Druhá zmluvná strana: ÚPSVaR, Trnava

Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
27.9. 2012 | pdf | 145 kB
Predmet: praktické vyučovanie žiakov
Druhá zmluvná strana: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Zmluva o spolupráci č.6/2012
1. 10. 2012 | pdf | 65 kB
Predmet: koncert Jana Andevska a jej hostia
Druhá zmluvná strana: J. Andevska, Trnava

Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci č.7/2012 1. 10. 2012 | pdf | 27 kB
Predmet: predĺženie výstavy „Máš na míň“
Druhá zmluvná strana: Krokus Galéria , Bratislava

Zmluva o spolupráci č.7/2012
4. 10 . 2012 | pdf | 87 kB
Predmet: koncert –Slov.festival umenia
Druhá zmluvná strana: OZ Moyzesovo kvarteto, Bratislava

Hromadná licenčná zmluva
12. 10. 2012 | pdf | 148 kB
Predmet: koncert J. Andevská
Druhá zmluvná strana: SOZA, Bratislava

Zmluva o dielo č. 7/2012
25. 10. 2012 | pdf | 68 kB
Predmet: architektonické riešenie výstav TPT2012
Druhá zmluvná strana: M. Kubina, Dubnica nad Váhom

Zmluva o dielo č. 8/2012
29. 10. 2012 | pdf | 32 kB
Predmet: moderovanie udeľovania cien TPT2012
Druhá zmluvná strana: Jana Nunvářová, Opoj

Dohoda o odmene
29. 10. 2012 | pdf | 124 kB
Predmet: príspevok na náklady- pobyt prof. F. Hickmann
Druhá zmluvná strana: Goethe institut, Bratislava

Zmluva o dielo č.12/2012 29. 10. 2012 | pdf | 45 kB
Predmet: jatykove korektúry katalóg TPT2012
Druhá zmluvná strana: M. Rišková, Dobrá Voda

Zmluva o spolupráci č.9/2012 05. 11. 2012 | pdf | 99 kB
Predmet: spracovanie videa –F. Hickmann (TPT 2012)
Druhá zmluvná strana: OZ Poster, R. Paršo, Báhoň

Zmluva o dielo č. 2/2012 zahraničie 5. 11. 2012 | pdf | 64 kB
Predmet: dovoz a inštalácia autorskej výstavy – L. Zolezi
Druhá zmluvná strana: L. Zolezzi, Mexiko
      
Zmluva o dielo č.10/2012 05. 11. 2012 | pdf | 43 kB
Predmet: sprostredkovanie výstavy AD HOC!
Druhá zmluvná strana: K. Míšek, Praha

Zmluva o dielo č.11/2012 05. 11. 2012 | pdf | 48 kB
Predmet: jazykové korektúry - katalóg TPT 2012, iné texty
Druhá zmluvná strana: Mária Rišková, Dobrá voda

Zmluva o dielo č.9/2012 05. 11. 2012 | pdf | 48 kB
Predmet: sprostredkovanie udeľovania cien TPT 2012
Druhá zmluvná strana: S. Stankoci, Bratislava

Hromadná licenčná zmluva VP/12/18464/003 27. 11. 2012 | pdf | 244 kB
Predmet: udelenie licencie hudba – vernisáž TPT 2012
Druhá zmluvná strana: SOZA, Bratislava

Zmluva DHL č. 407107854,954238902
4. 12. 2012 | pdf | 269 kB
Predmet: kuriérska služba
Druhá zmluvná strana: DHL Expres spol. s.r.o., Bratislava
      
      
      
 


Oznam

Stála expozícia
sochár Ján Koniarek
je odinštalovaná. Otvorená bude v roku 2021.

Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj