Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Poradné orgány

Komisia pre akvizície zbierok GJK a výstavná komisia (od 1.5.2019):

Mgr. Renáta Niczová
- predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie

Mgr. Mira Sikorová Putišová
- kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline

Milan Mikula
- grafický dizajnér

Mgr. Filip Krutek
- historik umenia, kurátor GJK

Mgr. Jakub Slobodník
- odborný referent TTSK pre múzeá a galérie
 

Členovia Galerijnej Rady GJK na obdobie 2019 – 2023:
(V zmysle schválenej Koncepcie rozvoja Galérie Jána Koniarka v Trnave stanovená Galerijná Rada GJK ako poradný orgán riaditeľa galérie.)

Mgr. Renáta Niczová
- predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie

Mgr. Peter Kadlic
- riaditeľ odboru Kultúry a športu TTSK

Milan Mikula
- grafický dizajnér

Mgr. Rastislav Mráz
- Člen Rady TTSK, Poslanec TTSK, V. volebné obdobie 2017-2022, Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru TTSK

Ing. Zuzana Dohnalová
- PR Consultant GJK
 

Členovia Výstavnej komisie na obdobie od 1.7.2018 do 31.12. 2018:

Mgr. Renáta Niczová
- predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie

Mgr. Mira Sikorová Putišová
- kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline

Mgr. Radka Nedomová
- kurátorka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

Mgr. Barbora Komarová
- kurátorka Gandy Gallery v Bratislave

Mgr. Roman Popelár
- kurátor Galérie Jána Koniarka v Trnave 
 

Členovia Výstavnej komisie na obdobie od r. 2016 do 30.6. 2018:

akad.arch. Róbert Němeček
- riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave

PhDr. Štefan Zajíček
 - historik umenia, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Senica 

Mgr. Roman Popelár
 - historik umenia

Mgr. Filip Krutek
 - historik umenia

Mgr. Jakub Slobodník
- odborný referent TTSK pre múzeá a galérie
 

Členovia Výstavnej komisie na obdobie od r. 2014 do r. 2015:

akad.arch. Róbert Němeček
- riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave

Mgr. Jakub Slobodník
- odborný referent TTSK pre múzeá a gaérie

Mgr. Roman Popelár
 - historik umenia

Ladislav Sabo

 - akademický sochár

PhDr. Danica Lovišková
 - historička umenia, riaditeľka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne


Členovia Komisie pre nákup zbierok GJK na obdobie od roku 2014 do 30.6.2018:

akad.arch. Róbert Němeček
- riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave

Mgr. Jakub Slobodník
- odborný referent TTSK pre múzeá a gaérie

PhDr. Štefan Zajíček
 - historik umenia, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Senica 

Mgr. Roman Popelár
 - historik umenia

Róbert Dóka
 - výtvarník, správca zbierok GJK

 

Galerijná Rada bola zrušená na základe dodatku k Organizačnému poriadku GJK ku dňu 9.7.2012.
 

Členovia Galerijnej Rady GJK na obdobie 2009 -15. 3. 2011:

Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., predseda Galerijnej rady
- poslanec TTSK, člen Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru
- profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave

 doc.akad.mal. Ilona Németh D.L.A.
- výtvarníčka, vedúca Ateliéru maľby IN na VŠVU v Bratislave

 Mgr. Renáta Niczová
- historička umenia, riaditeľka Nitrianskej galérie v Nitre

 Mgr. Miroslava Putišová
- kurátorka Považskej galérie v Žiline

 

Členovia Komisie pre nákup zbierok GJK na obdobie 2009 - 15. 3. 2011:

Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., predseda Galerijnej rady
- poslanec TTSK, člen Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru
- profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave

 doc.akad.mal. Ilona Németh D.L.A.
- výtvarníčka, žije a tvorí v Dunajskej Strede
- vedúca Ateliéru maľby IN na VŠVU v Bratislave

 Mgr. Renáta Niczová
- historička umenia, riaditeľka Nitrianskej galérie v Nitre

 Mgr. Miroslava Putišová
- kurátorka Považskej galérie v Žiline

 Mgr. Jakub Slobodník
- odbor kultúry TTSK Trnava

 


Zloženie Galerijnej Rady GJK v rokoch 2006-2008:


Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD.
- poslanec TTSK Trnava

PhDr. Alena Vrbanová
- historička umenia a kurátorka, riaditeľka Štátnej galérie v Banskej Bystrici

doc.akad.mal. Ilona Németh D.L.A.
- výtvarníčka, vedúca Ateliéri maľby IN na VŠVU v Bratislave

Mgr. František Kowolowski
- vedúci kurátor Domu umenia v Brne , vedúci Ateliéru maľby na Ostravskej univerzite v Ostrave

Mgr. Daniel Grúň
- historik umenia, výtvarný kritik, doktorand VŠVU v Bratislave


Oznam

Stála expozícia
sochár Ján Koniarek
je odinštalovaná. Otvorená bude v roku 2021.

Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj