Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Akvizičná politika Galérie Jána Koniarka v Trnave na roky 2019-23

Galéria Jána Koniarka v Trnava je regionálna príspevková organizácia, zriaďovaná Trnavským samosprávnym krajom (založená v roku 1976). Je to zbierkotvorná a výstavná inštitúcia, ktorá sa v zmysle Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a v zmysle Štatútu galérie koncentruje predovšetkým na výskum a prezentáciu moderného a súčasného slovenského umenia 20. a 21. storočia v širšom stredoeurópskom kontexte.

Galéria Jána Koniarka v Trnave (ďalej GJK Trnava) je špecializovaná právnická osoba, ktorá na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety- umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu. Tieto sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

K 1. januáru 2019 GJK Trnava disponovala celkovo 4 781 zbierkovými jednotkami. Nosnou časťou zbierkového fondu je slovenské sochárstvo zastúpené zakladateľom slovenského moderného sochárstva Jánom Koniarkom, podľa ktorého je galéria pomenovaná. Galéria vlastní 76 autorových prác (66 sôch, 9 kresieb, 1 medailu). K známym regionálnym umelcom, ktorých tvorba je bohato zastúpená, patrí žiak Jána Koniarka sochár Fraňo Štefunko (50 diel) a medailér Wiliam Schiffer (76 diel).

Významným počinom bolo získanie pozostalosti Teodora Tekela O. F. M. (1902 – 1975) v rokoch 1976 – 1977, spolu 2626 kresieb a pastelov. V roku 2006 galéria získala darom od manželky časť pozostalosti významného literárneho a výtvarného vedca a kritika Oskára Čepana (1925 – 1992). Ide o ucelenú zbierku 214 kresieb a záznamov, ktorá predstavuje Oskara Čepana predovšetkým ako výtvarníka geometrickej abstrakcie.
Na základe uvedeného bola stanovená základná koncepcia akvizičnej politiky GJK Trnava na nasledujúce päťročné obdobie rokov 2019 až 2023. Jej hlavný profil bol postavený na štyroch nosných okruhoch budovania zbierkového fondu:

1.Trienále plagátu Trnava.
Ide o najstaršie medzinárodné periodické podujatie galérie (založené v roku 1991). Pravidelný výber plagátov zo súťažných prehliadok doterajších ročníkov Trienále plagátu Trnava položil základ zbierky grafického dizajnu a archívneho fondu prezentovaných plagátov z celého sveta. Ide o jedinú kompaktnú medzinárodnú kolekciu súčasného plagátu na Slovensku. V rôznych tematických alebo teritoriálne členených kolekciách ich galéria zapožičiava na prezentáciu ostatným kultúrnym inštitúciám na Slovensku aj v zahraničí.

2. Tvorba Jána Koniarka a jeho pokračovateľov.
GJK Trnava k 1.1. 2019 vlastní v zbierkovom fonde 76 autorových diel. Ide o získavanie, doplnenie a odlievanie Koniarkových diel za účelom kompletizácie celoživotného diela Jána Koniarka ako zakladateľa moderného slovenského sochárstva. Zároveň ide o sledovanie vývoja sochárskeho figurálneho jazyka v priebehu 20 . storočia do súčasnosti. Ide o výskum a dokumentáciu žiakov a nasledovníkov Jána Koniarka: Fraňo Štefunko, Štefan Belohradský ako aj sledovanie plastickej tvorby do jej súčasných podôb mladej generácie. Hlavným zámerom tejto línie je neustále obnovovanie sochárskej zbierky a postavenej stálej expozície Jána Koniarka a jeho pokračovateľov v novom krídle Kopplovej vily GJK Trnava.

3. Moderné a súčasné slovenské umenie v medzinárodnom kontexte.
Ide o zmapovanie nosných tendencií a osobnosti slovenského umenia predovšetkým od 2. polovice 20. storočia dodnes. Súčasťou tejto línie je doplnenie chýbajúcich mien a podôb slovenského vizuálneho umenia pred rokom 1989 (keďže dobová nákupná politika bola značne skreslená). Zároveň smerom k súčasnému umeniu je dôležité popri klasických médiách sochárstva, maľby, či grafiky programovo reflektovať aj výboj objektov, inštalácií, intermediálnych polôh, či postupné budovanie kultúry pohyblivého obrazu - mediatéky. V rámci tohto smerovania je možné do akvizičnej politiky zapojiť aj autorov stredoeurópskeho priestoru, aj v náväznosti na periodické podujatia galérie: Stredoeurópsky festival umení a SKÚTER – medzinárodné trienále mladého umenia (umelcov/kýň do 35 rokov).

4. Výrazné osobnosti regionálnej scény.
V zmysle štatútu regionálnej galérie GJK Trnava skúma, dokumentuje a nakupuje výrazné postavy umelcov trnavského regiónu resp. umelcov/kyne Trnavského samosprávneho kraja. Ide jednak o mapovanie tvorby umelcov, ktorí priamo žili / žijú na území kraja, a jednak o umelcov/kyne, ktorí pochádzajú z tejto oblasti, alebo značnú časť svojho života a tvorby realizovali na jej území. Popri okruhu Koniarkovho odkazu a akcie Trienále plagátu ide o tretie špecifické zameranie zbierkového fondu GJK Trnava.
Galéria príjma aj prípadné dary umeleckých diel od umelcov/-kýň, či inštitúcií a občanov len po predošlom súhlase a ocenení Komisiou pre tvorbu zbierok GJK, menovanou riaditeľom GJK Trnava.

PhDr. Vladimír Beskid
riaditeľ GJK Trnava


 


Oznam

Stála expozícia
sochár Ján Koniarek
je odinštalovaná. Otvorená bude v roku 2021.

Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj