Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Leto v galérii 2020

výtvarné aktivity a animačné hry pre prázdninujúce deti - júl 2020

Názov podujatia: Leto v galérii 2020
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppelova vila, Zelený kríček 3
Termín konania: 7.7.2020 – 31.7.2020  od 9:30 – 11:30 hod.
Vstupné 2 €

Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila v rámci celoročného projektu ART LABORATÓRIUM
2020
program pre prázdninujúce deti a mládež pod názvom Leto v galérii 2020. Ambíciou je efektívne saturovať voľný čas detí a mládeže v čase, kedy majú prázdniny.

V jednotlivých etapách ide o prípravu tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov adekvátnych k zadanej téme v spolupráci s pedagógmi ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave.

gjk-leto_v_galerii_2020-ok-web-fb

Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry budú v Galérii Jána Koniarka prebiehať od 7.7.2020 do 31.7.2020 utorok až piatok /okrem pondelka/ 9:30 – 11:30 hod. V prípade priaznivého počasia na nádvorí Koppelovej vily, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch klUbu 3.
 

GJK sa v roku 2020 rozhodla spolupracovať zo ZUŠ so sídlom na Mozartovej ulici, ktorá vyučuje žiakov vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Ide o spojenie dvoch profesionálnych platforiem, ktoré sa snažia zachovávať kultúrne hodnoty v lokálnom prostredí.

Návštevníkom sa počas 4 týždňov predstavia 4 pedagógovia ZUŠ s programom, ktorý vychádza z ich pedagogického, ale aj umeleckého zamerania, nakoľko sa všetci okrem pedagogickej činnosti venujú aj autorskej tvorbe.
Predstavia sa - Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy, ktorej centrom záujmu je kunsthistória a výuka dejín umenia. Týždeň s Beatou Balgavou sa bude niesť v duchu reinterpretacie umeleckých diel z dejín umenia.

Mgr. art. Katarína Horváthova - Pripková je pedagógom výtvarného odboru a absolventkou VŠVU, odbor grafika. Tento týždeň bude zameraný na techniky a spôsoby kresby a základné grafické techniky.

Mgr. art. Miroslav Trubač je pedagógom výtvarného odboru a absolventom VŠVU, odbor socha. Týždeň s Mirom Trubačom bude zameraný na sochárske techniky. 

Mgr. art. Petra Sabová je pedagógom literárno-dramatického odboru. Týždeň bude zameraný na základy herectva, alternatívne divadlo s presahom do Performance.


Program letných tvorivých dielní 2020:

1. Týždeň 7.7. – 10.7. 2020
Tvorivé aktivity s Mirom Trubačom

Týždeň s Mirom Trubačom bude zameraný na sochárske techniky, najmä na modelovanie, kašírovanie a odlievanie zo sadry a prácu s materiálom formou koláže, asambláže.

7.7.2020 Utorok - Šperk
Utorok bude zameraný na techniku odlievania časti ľudského tela (ruka, prsty, nos, ucho) do alginátovej formy. Z odliatych fragmentov tela v sadre sa budú vyrábať netradičné šperky. 

8.7.2020 Streda - Kubistický portrét 
Streda bude zameraná na techniku koláže a asambláže, kedy sa z kartónových krabíc, krabičiek a obalov budú tvoriť štylizované geometrické hlavy a tie budú následne pojednané farbou, kresbou a kolážov zväčšených výtlačkov detailov tváre očí, úst, uší, zubov a vlasov. Možnosť pracovať vo dvojiciach a vytvoriť spoločný portrét alebo sa vrámci dvojice portrétovať navzájom. 

9.7.2020 Štvrtok - Minutové sochy
Štvrtok bude zameraný na ironizáciu každodenných banalít. Inšpiráciou nám bude séria "One Minute Sculptures" rakúskeho výtvarníka Erwina Wurma. Pracovať budeme s vlastním telom a vecami, ktoré nás obklopujú ako Pet fľaše, vedrá, jedlo, oblečenie, nábytok, písacie potreby...Spojením tela a predmetov do absurdných kompozícií budeme vytvárať živé sochárske kompozície.

10.7.2020 Piatok - Zviera - mýtická bytosť
Piatok bude zameraný na kombinovanie prírodných materiálov konárov, listov, kameňov..., ktoré budeme spájať sadrovými obväzmi. Takýmto spôsobom sa budeme snažiť zostaviť zviera alebo charakteristický detail krídlo, laby, hlavu, zobák, tlamu, oči... Je možné pracovať aj v kolektíve a vytvoriť mytologickú bytosť.


2. Týždeň 14.7. – 17.7.2020
Tvorivé aktivity s Katarínou Horváthovou - Pripkovou

Tento týždeň s názvom Experimentálna grafika bude zameraný na techniky a spôsoby kresby a základné grafické techniky.

14.7.2020 Utorok Tlačidlá – Pečať ,,Autoportrét“
Utorok bude zameraný na vytvorenie tlačidiel z prírodných materiálov ako je papier, rastliny, textílie, prsty ...
Na upravené tlačidlá budeme nanášať farbu, následne odtláčať na papier a vytvárať kompozície. Ich rôznorodé formy môžeme ďalej využiť s kombináciou kresby pri vytvorení autoportrétu. Zároveň si vyskúšame kresliť rôznymi materiálmi.

15.7.2020 Streda Tlač z papiera a kartónu ,,Moja ikona“
Streda bude zameraná na vytvorenie papierovej koláže v duchu obrazov ikon – inšpirácia Trnavská madona, prípadne iný osobný vzor. Vystrihneme figuratívnu prípadne dekoratívnu formu z tvrdšieho papiera, kartónu a budeme ich komponovať do celku na pevný kartónový podklad lepením. Strihaním, trhaním a lepením na kartón rôznorodého a inak upraveného papieru vyskladáme svoju ikonu. Na takto vytvorenú papierovú matricu, štočok naváľame tlačiarenské farby a budeme vytvárať odtlačky na výkres.

16.7.2020 Štvrtok Monotypia ,,Zrkadlenie“
Vo štvrtok budeme odtláčať na papier kresby a maľby s námetom zrkadlenia. Témami zrkadlenia môžu byť napríklad odraz tváre v zrkadle, odraz vo vodnej hladine. Na rozdiel od matríc nám vznikne len jeden odtlačok – jeden originál. Vyrobíme si  vlastný kopírovací papier. Budeme odtláčať vlhkú maľbu z pevnejšieho podkladu na výkres a namaľujeme si svoju kartu.

17.7.2020 Piatok Tlač z výšky, hĺbky ,,EX LIBRIS“
V piatok budeme riešiť grafický návrh vlastnej knižnej pečate, ktorá zobrazuje či už vlastníka knihy, jeho iniciály prípadne jeho vlastnú značku. Oboznámime sa s grafickou technikou tlače z výšky, pri ktorej sa odtláča matrica najčastejšie z PVC. Vo forme vyhĺbených, vyrezaných línií a plôšok sa z pôvodnej rovnej plochy odtláčajú nevyrezané miesta. Pri tlači z hĺbky sa odtláčajú vyhĺbené, vyškrabané línie ostrím predmetom.
S menšími deťmi môžeme vytvoriť ,,sgrafito“ – odkrývaciu techniku voskom, pre svoju výtvarnú formu a spôsob pracovného postupu.


3. Týždeň 21.7. – 24.7.2020
Tvorivé aktivity s Petrou Sabovou - 
Workshop (dielňa) tvorivej dramatiky
Týždeň bude zameraný na základy herectva, alternatívne divadlo s presahom do Performance.

Program dielne „tvorivá dramatika“ zameraný na základy hereckej práce.
Účastníci workshopu sa prostredníctvom tvorivej dramatiky dozvedia, čo všetko patrí k hereckému remeslu. 
Počas každého dňa bude pozornosť sústredená sa na psychofyzický aparát – na rozcvičku hlasu, artikulačné cvičenia, pohybové cvičenia, ďalej na postreh, pamäť a sústredenie. Účastníci workshopu sa nebadane – na základe týchto cvičení transponujú do simulovaných situácií, v ktorých si môžu vyskúšať, aké by to bolo, keby boli inou bytosťou, napríklad bytosťou, rastlinou, predmetom z obrazu, alebo ožitou sochou, odhalia, že chuť jedla sa dá pocítiť aj prostredníctvom imaginácie, pochopia, že smiať sa nasilu je drina, ale smiať
sa z chuti, aj keď sa hercovi v skutočnosti nechce, je umenie a mnohé iné.

Tento workshop je pre tých, ktorí chcú nahliadnuť do hereckej práce a uvedomiť si, ako sa herec cíti, keď sa vciťuje do stvárňovanej postavy, rastliny alebo veci, a čo asi prežíva, keď hrá, a keď je odetý v divadelnom kostýme, ale aj o tom, čo všetko sa dá stvárniť, bude o otváraní mysle.
Na každý z dní bude vybraté jedno dielo zo zbierok alebo z tohtoročných výstav Galérie Jána Koniarka (ako napínavé prekvapenie) a na motívy tohto diela budú žiaci vytvárať svoje „divadelné obrazy“. 

 

4. Týždeň 28.7. – 30.7.2020
Tvorivé aktivity s Beátou Balgavou


Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka ZUŠ Mozartova ul. Trnava
téma: Ako sa robí galéria, workshop na motívy knihy Ondřeja Nováka, Rostislava Koryčánka a Martina Vaněka Jak se dělá galerie vydanej v Moravskej galérii v Brne v roku 2016

Tri dni vedomostného charakteru s tromi pilotnými témami pripravenými pútavou formou. Témy tvoria celok, každý z dní však môže byť prínosným i samostatne. Rozhovory o jednotlivých témach budú uskutočňované na základe názorných príkladov z prostredia a práce v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Každý deň sa účastníci pokúsia urobiť kresebnú skicu zo zvoleného motívu z prostredia GJK.

28.07.2020 Utorok - téma - História galérií
Od prvého múzea do súčasnosti
Kabinet umenia a kuriozít
Obrazáreň
Štýlová sála
Kabinet abstrakcie
Biela kocka

29.07.2020 Streda - téma - Ako galéria funguje
Mesto plné umenia
Prečo ísť do galérie?
Ako vyzerá galéria zvonku
Ako vyzerá galéria vo vnútri
Kto v galérii pracuje?
Na čo ešte zájsť do galérie?
Ako ochrániť umelecké diela v galérii?
Ako sa dostane dielo do galérie?
Ako sa umenie skladuje?
Reštaurátori
Výstavníci
Ako postaviť umeleckú zbierku v galérii?

30.07.2020 Štrvrtok - téma - Ako sa robí výstava
Ako sa výstava pripravuje
Ako sa výstava inštaluje
Aktuálna výstava v GJK v Kopplovom kaštieli a v Synagóge
Recenzia výstavy

 

31.7.2020 Piatok Detská VERNISÁŽ
Rozlúčka s Letom v galérii 2020 bude slávnostne ukončená vernisážou a jednodňovou výstavkou detských prác na nádvorí galérie.

 

kontakt:
Zuzana Dohnalová
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Koppelova vila, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava
e-mail: pr@gjk.sk
info@gjk.sk
tel.: 0915 982 693


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


Na stiahnutie:

PLAGÁT
| pdf | 570 kB


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj