Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »ART LABORATÓRIUM 2020

Projekt ART LABORATORIUM, každoročne realizovaný v galérii. Jeho trinásty ročník ART LABORATORIUM 2020 bude dimenzovaný pre zabezpečenie sprievodných výtvarných programov k najvýznamnejším podujatiam v Galérii Jána Koniarka v Trnave a rovnako pre realizáciu tvorivých programov v mesiaci júl 2020, jarných a jesenných tvorivých dielní. V jednotlivých etapách pôjde o prípravu adekvátnych tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity a pedagógmi výtvarného odboru ZUŠ Trnava.

img_20191121_120324

Vzhľadom na vymedzené ciele bude projekt zabezpečovať nasledujúce akcie:

1. Jarné prázdniny v galérii - 18.2. - 21.2.2020 - workshopy počas jarných prázdnin v Trnavskom kraji.

2. Noc múzeí a galérií 16.5.2020 - podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Galéria bude mať otvorené od 13.00 do 23:00, pričom počas dňa budú prebiehať tvorivé výtvarné aktivity rôzneho zamerania a náročnosti nielen pre deti.

3. Deň detí 1.6.2020 - podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. GJK v Trnave pripraví na tvorivé dielne počas dopoludnia i popoludnia.

4. Leto v galérii s pedagógmi ZUŠ na Mozartovej ulici - od 7. - 31.7.2020. GJK sa v roku 2020 rozhodla spolupracovať zo ZUŠ so sídlom na Mozartovej ulici, ktorá vyučuje žiakov vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Ide o spojenie dvoch profesionálnych platforiem, ktoré sa snažia zachovávať kultúrne hodnoty v lokálnom prostredí.
Návštevníkom sa počas 4 týždňov postupne predstavia 4 pedagógovia ZUŠ s programom, ktorý vychádza z ich pedagogického, ale aj umeleckého zamerania, nakoľko sa všetci okrem pedagogickej činnosti venujú aj autorskej tvorbe.
Postupne sa predstavia - Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy, ktorej centrom záujmu je kunsthistória a výuka dejín umenia. Týždeň s Beatou Balgavou sa bude niesť v duchu reinterpretacie umeleckých diel z dejín umenia.
Mgr. art. Katarína Horváthova - Pripková je pedagógom výtvarného odboru a absolventkou VŠVU, odbor grafika. Týždeň s Katarínou Horváthovou - Pripkovou bude zameraný na techniky a spôsoby kresby, nakoľko sa vo svojej voľnej tvorbe kresbe intenzívne venuje. Týždeň bude tiež zameraný na základné grafické techniky, najmä tlač z výšky.
Mgr. art. Miroslav Trubač je pedagógom výtvarného odboru a absolventom VŠVU, odbor socha. Týždeň s Mirom Trubačom bude zameraný na sochárske techniky, najmä na modelovanie z hliny, sadry a prácu s materiálom - kartón, Pet fľaše...
Mgr. art. Petra Sabová je pedagógom literárno-dramatického odboru a absolventkou herectva na AU v Banskej Bystrici. Týždeň s Petrou Sabovou, ktorá je aktívnou herečkou - hrá v Divadle Jána Palárika, bude zameraný na základy herectva, alternatívne divadlo s presahom do Performance a Body Art.

Tvorivé výtvarné aktivity a hry budú v GJK prebiehať počas mesiaca júl 2020 a to v dvojakej podobe:
Plánované stretnutia: tieto stretnutia sú naplánované ako pravidelné stretnutia /4 krát týždenne - od utorka do piatku/, pre ktoré bude pripravený program. 
Individuálne stretnutia: v prípade záujmu usporadúvame programy aj mimo pravidelných (letné tábory). Vyžaduje prihlásenie v Galérii Jána Koniarka, v počte minimálne 5 detí, pripravíme individuálny program v čase, ktorý záujemcom vyhovuje.


Projekt Art Laboratórium 2020 umožní cieľovej skupine rozvíjať ich vedomosti, zručnosti, tvorivosť a talent, podporovať slobodu osobnosti dieťaťa prejavujúcu sa v kvalitnom sebavnímaní, sebareflexii a sebavyjadrení. V rámci interaktívnych programov budú môcť vyslovovať svoje názory, zážitky a skúsenosti, čo prispieva k rozvoju kognitívnych i nonkognitívnych stránok osobnosti a vedie k jej celistvému rozvoju obohatenia znalostí cieľovej skupiny v oblasti klasickej obrazovej kultúry /zbierky Galérie Jána Koniarka v Trnave/.

Vzdelávacie programy Art Laboratórium realizuje Galéria Jána Koniarka v Trnave celoročne podľa záujmu škôl.
 


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj