Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Inaugurácia poštovej známky Ján Koniarek (1978 - 1952) "Hlava Jána Krstiteľa"

Spoločné vydanie so Srbskom


Miesto konania - Nové krídlo Kopplovej vily, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, Trnava
Organizátori - Trnavský samosprávny kraj, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zväz slovenských filatelistov, Slovenská pošta, a.s.
Termín konania - 13. apríl /piatok/ 2012 o 15.00 hod.
Hudobný hosť - Oliver Rogovský - gitara, Ľubica Himičová - husle

znamka_jan-koniarekRozmery známky - 30,5 x 44,1 mm
Forma TL - HA
Počet známok na TL - 2
Počet známok v sérii - 1
Tlačiareň - Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače - Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad - 100 000
 
Autor líniovej rozkresby známky - Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky - František Horniak

Slovenská pošta, a. s., vydá 13. 4. 2012 poštovú známku „Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952)“ v nominálnej hodnote 1,20 €.
Známka vyjde vo forme hárčeka s dvoma známkami spojenými navzájom kupónom. Hárček vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom známky je bronzová „Busta Jána Krstiteľa“ od zakladateľa slovenského moderného sochárstva Jána Koniarka, ktorú umelec vytvoril počas svojho dlhoročného pobytu v Srbsku pred Prvou svetovou vojnou. Na kupóne je technikou líniovej rozkresby stvárnený Koniarkov „Pomník padlým v 1. svetovej vojne“, ktorý sa nachádza v Trnave. V hornej časti hárčeka je umiestnený text „SPOLOČNÉ SLOVENSKO-SRBSKÉ VYDANIE“ a v jeho dolnej časti rovnaký text v srbštine.
Súčasne s poštovou známkou pošta vydá obálku prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC s dátumom 13. 4. 2012 a domicilom Trnava. Ústredným motívom prítlače na FDC je figúra ženy pochádzajúca tiež z dielne J. Koniarka. Námetom FDC pečiatky je motív vojaka s alegóriou vlasti prevzatý z Koniarkovej medaily „Pro patria“.
Autorom líniových rozkresieb známky, kupónu a FDC je akad. mal. Martin Činovský, autorom rytiny známky a FDC je František Horniak.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou oceľotlače z plochej platne.
Poštová známka bude slávnostne inaugurovaná 13. 4. 2012 o 15.00 hod. v stálej expozícii Galérie Jána Koniarka v Trnave za prítomnosti srbskej veľvyslankyne na Slovensku p. Radmily Hrustanović a generálnej riaditeľky Slovenskej pošty, a. s., Marcely Hrdej.

Image

Rozmery - 115 x 82 mm
Počet položiek na TL - 2
Počet položiek v sérii - 1
Tlačiareň - Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Náklad - 50 000


Ján Koniarek - významný slovenský sochár prvej polovice 20. storočia, zakladateľ moderného slovenského sochárstva. Narodil sa roku 1878 vo Voderadoch (neďaleko Trnavy) v rodine učiteľa Františka Koniarka a Márie (rodenej Csasznej). V rokoch 1894 – 1906 absolvoval umelecké štúdiá na akadémiách výtvarných umení v Prahe, v Budapešti (prof. Alojz Štróbl) a Mníchove. V rokoch 1906 – 1914 pôsobil v Srbsku ako pedagóg na školách v Čačaku a v Belehrade. Aktívne sa zúčastňuje na výstavnom dianí Srbska. Venuje sa predovšetkým reliéfom a portrétom (Podobizeň otca, 1905; Posledný dych, 1906; Hlava Jána Krstiteľa, 1906 – 1912), ako aj podobizniam významných srbských osobností (básnici a spisovatelia Dragutin Iljič, Jovan Dučič, Milorad Pavlovič-Krpa; maliar Uroš Predič). Počas I. svetovej vojny bol zranený (1915) a po jej skončení sa Koniarek vracia k sestre do rodných Voderád (1918). V roku 1924 sa presídlil do Trnavy, kde zostáva do svojej smrti. Od roku 1978 nesie jeho meno Galéria Jána Koniarka v Trnave, kde je umiestnená stála expozícia jeho diel (2002).
Ján Koniarek po oboznámení sa so stredoeurópskym priestorom prináša na Slovensko prvky secesného symbolizmu a silnú lekciu postrodinovskej mäkkej modelácie sochárskeho tvaru (Satyr 1925 – 1930; Pijúci muž; Lavína, po 1930). Vytvoril rad portrétov a plastík so symbolickým nábojom, ako sú Pani Sesslerová, (1925), Utrpenie – Hájnik (1941), Hlas povstania (1944). V 30. rokoch sa ťažisko jeho tvorby presúva na historicko-národné témy, ktoré spracúva v tradičnejšom duchu. Ako sám napísal, poslaním umelca je stať sa „svedomím svojho rodu“ a vytvoriť „...kamenné dejiny slovenského rodu“ (Sochár a národ; 1937). Z monumentálnych realizácií sú významné: Pomník M. R. Štefánika v Trnave (1924), Pomník Jána Hollého v Borskom Mikuláši, Pomník padlým v 1. svetovej vojne v Trnave (1929), Memorandový reliéf v Martine (1931 – 1933), Pomník Antona Bernoláka v Trnave (1936 – 1937). Jeho tvorbe boli venované tri monografie (K. Vaculík, 1944; F. Štefunko, 1955; Z. Bartošová – Ľ. Belohradská a kol., 2007).

Andrea Pivarčiová
Odbor komunikácie, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421 903 632 321, E-mail: pivarciova.andrea@slposta.sk , Web: www.posta.sk

O spoločnosti: Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a začiatkom októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. Od svojho vzniku hospodári samostatne a nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu. Ratingová agentúra Moody's udelila Slovenskej pošte už tretí rok za sebou rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. V roku 2008 spoločnosť získala aj certifikáty, ktoré potvrdzujú zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001: 2001a STN EN ISO 14001:2005. Spoločnosť je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike.FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj