Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Lektorské programy pre rok 2008

Tvorivé dielne a odborné prednášky

lektorske_programy_2008-v

 

Seminár pre amatérskych fotografov

Mgr. Michal Mironov
Prehliadky a sprievodné výklady k výstavám

1) Prehliadky stálych expozícií
Obe stále expozície galérie sú výborným úvodom do dejín slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Rovnako sú vhodné na podrobnejšie skúmanie pre pokročilých návštevníkov či študentov VŠ. Komentované sprievody s odborným výkladom.

2) Sprievodné výklady k aktuálnym výstavám, animáciám a projektom
Komentár k prebiehajúcim výstavám v Galérii J. Koniarka, ktorá programovo prezentuje najmä aktuálne umenie a tvorbu súčasných slovenských i zahraničných autorov. Konajú sa v priestoroch Kopplovho kaštieľa (Zelený kríček 3) a Synagóge – Centre súčasného umenia (Halenárska 2).

Tematické prednášky

1) Úvod do výtvarného umenia, čo je to umenie? Umenie a gýč.
Rozprávanie o umeleckých začiatkoch, výrazových prostriedkoch a potrebách človeka vyjadrovať sa aj prostredníctvom umenia. Tenká hranica medzi úspechom a nepochopením, medzi „vysokým“ a „nízkym“ umením, diskusia o večnom rozpore medzi umelcami a ich dobou.

2) Rozoberáme obrazy
Ako pochopiť reč obrazov? Vyskúšanie si práce umeleckého kritika: správne používanie pojmov ako: kompozícia, podklad, farba, výraz, technika, ikonografia. Vybrané dielo galérie podrobíme „formálnemu“ rozboru, doplnenému „neformálnou“ diskusiou.

3) Moderné umenie, počítačové umenie a videoumenie
Virtuálna realita, 3 D efekty, multimediálne umelecké disciplíny a časopriestorové umenie. Kde sú hranice a limity súčasného umenia? Rozličné trendy v umení. Umenie v reklame, spotrebné umenie a dizajn.

4) Fenomén fotografia
História fotografie, dokumentárna a umelecká hodnota fotografie, príbehy slávnych fotografov – ich osudy a známe snímky. Prezentuje fotografia naozaj skutočnú realitu? Možnosti a limity fotografie. V praktickej časti si účastníci vyskúšajú prácu s výkonným fotoaparátom používaným profesionálmi.


Poznámka:
Všetky tematické prednášky sú doplnené atraktívnymi powerpointovými prezentáciami na veľkom plátne. 
 

lektorske_programy_2008-01v

 

Deti v "Kunsthalle"

Tvorivé dielne

1) Dotyky
Vďaka haptickému (dotykovému) charakteru expozície sôch J. Koniarka sa účastníci tejto tvorivej dielne vlastnou bezprostrednou skúsenosťou zoznámia s tvarmi i materiálom plastík a svoje skúsenosti a dojmy následne uplatnia vo vlastnej sochárskej práci s modelárskou hlinou.

2) Portrét
Zoznámenie sa s bohatou sochárskou a maliarskou tvorbou z depozitu galérie, s krátkym teoretickým exkurzom do umeleckých dejín portrétovania, poskytne účastníkom tejto tvorivej dielne bohatú inšpiráciu pre vlastnú portrétnu tvorbu rôznymi výtvarnými technikami (kresba, maľba, fotografia).

3) Pocta umelcovi
Vybrané umelecké dielo z kolekcie galérie slúži ako zdroj inšpirácie pri vlastnej tvorbe ľubovoľnou/vybranou technikou. Po krátkom úvode do historického pozadia, života a tvorby autora sa poslucháči môžu pustiť vlastnou cestou zobrazenia svojich pocitov, ktoré v nich umelec vyvolal. Budú úspešnejší a bezprostrednejší, alebo narazia na neprekonateľné problémy? Výsledná tvorba bude kolektívne ohodnotená na akejsi „mini-vernisáži“.

5) Dizajn, plagát a grafika
Výtvarne spracovaná vizuálna propagácia alebo reklama – plagát, má v medzinárodnej prehliadke - Trienále plagátu Trnava tradíciu a zázemie, z ktorého čerpá táto tvorivá dielňa. Aktuálnu plagátovú tvorbu predstaví v klasických i aktuálnych súvislostiach a rozpracuje praktickou tvorivou činnosťou. Deti dostanú možnosť vytvoriť si vlastnú „reklamnú kampaň“.

6) Ilustrácia
V rámci tejto tvorivej dielne je pre účastníka pripravená výtvarná činnosť spestrujúca, doplňujúca alebo objasňujúca vybraný umelecký text. Rôznymi výtvarnými technikami a prostriedkami sa kreatívnou prácou inšpirovanou textovým umeleckým dielom vytvorí originálny literárno-výtvarný celok.

7) Rozprávka
Všelijaké maľovanie na hranie a poučenie. Tvorivá dielňa pre najmenších.

Kontakt:
Michal Mironov
Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3, Trnava
e-mail: pr@gjk.sk, web: www.gjk.sk
tel.: 033 / 55 11 659


Upozornenie:
Sprievodné výklady, tematické prednášky a tvorivé dielne sú organizované len pre skupiny. Účasť a počet osôb je nutné oznámiť telefonicky, e-mailom alebo osobne najmenej 3 dni vopred! Vstupné pre skupinu (min. 7 osôb) je 10 SK/osoba.FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj