Go to the navigation | Go to the content
WARNING: You are on the GJK web archive, which we have not updated since August 2020. Visit the actual website www.gjk.sk »Medzinárodná výstava videoprojekcií (Stredoeurópsky festival umení)

Názov výstavy: Video Reflex
Vystavujúci autori: Zbyněk Baladrán (CZ), Pavlína Fichta Čierna (SK), Carola Dertnig (AT), Milena Dopitová (CZ), Petra Feriancová (SK), Anna Konik (PL), Lena Lapschina (RU/AT), Csaba Nemes (H), Sinije nosy (RU) 
Miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 06.11.2008 (štvrtok) o 17:00 hod
Trvanie: do 14. decembra 2008

video_reflex-v

Lena Lapschina - Feste feiern 2007 (screenshot)


Galéria Jána Koniarka v Trnave ako hlavný organizátor v spolupráci s inými subjektmi pripravila na jeseň 2008 pilotný medzinárodný projekt pod názvom Stredoeurópsky festival umení. Hlavnou ideou festivalu je priniesť intermediálnu komunikáciu a konfrontáciu súčasného umenia predovšetkým z Poľska, Česka, Rakúska, Maďarska a Slovenska v oblastiach výtvarného umenia, kinematografie a hudby. Cieľom podujatia je zároveň predstaviť slovenskej verejnosti a návštevníkom Trnavy aktuálnu kultúru susedných a blízkych krajín zo stredoeurópskeho kultúrneho priestoru, nakoľko v súčasnej ponuke kultúrneho spektra je ich zastúpenie minimálne. Nosnú líniu výtvarnej časti festivalu tvoria paralelne prebiehajúce výstavy v oboch hlavných priestoroch GJK – Kopplovej vile a Synagóge – Centre súčasného umenia, na ktorých sa zúčastnilo dokopy takmer tridsať výtvarníkov zo strednej Európy a Ruska. Zatiaľ čo v Kopplovej vile umelci konfrontujú svoj názor na aktuálnu podobu figuratívnych motívov v dnešnom umení (Podivná figúra), v Synagóge zaostrujú svoju pozornosť na politické a sociálne otázky súčasnosti (Video Reflex).

video_reflex-01v

 

Počas vernisáže Video Reflexu

Ako napovedá názov výstavy, Video Reflex zaznamenáva (ne)prirodzené, citlivé, často spontánne reakcie ľudského tela a mysle na politické, či sociálne problémy súčasného sveta, vhodne využívajúc citlivé médium video umenia a kultúry pohyblivého obrazu. Autorské prístupy k tejto širokospektrálnej téme sú celkom prirodzene rôznorodé a umožňujú zaujímavé možnosti porovnávania. V trinástich videoprojekciách nachádzame prvky „sociálneho výskumu“ inšpirovaného dianím v psychoterapeutickej liečebni (A. Konik), umelecké verzie dokumentárneho filmu či reportáže (P. Feriancova, L. Lapschina), a politicky zafarbené komentáre, filtrované cez média (Z. Baladrán, C. Nemes). Osobnejší prístup intímnej metafory, personifikovaných mytológií, či klasickej performace (Fichta Čierna, Dopitová, Dertnig), predstavuje ďalší rozmer vyrovnávania sa so aktuálnymi problémami pomocou súčasného výtvarného jazyka. Nechýbajú ani odľahčujúce prvky vo forme irónie a humoresky (Sinije nosy), ktoré často podtrhujú výpovednú hodnotu tvorby mladej a strednej umeleckej generácie. Medzinárodný a multikultúrny charakter výstavy sa odráža aj v množstve použitých výrazových prostriedkov, keďže popri klasických videosekvenciách umelci využívajú aj princíp diapozitívov, animácie, prvky dokumentárneho filmu, či klasickej filmovej grotesky. Projekt podporili: Ministerstvo kultúry SR, mesto Trnava, České centrum, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Poľský inštitút, Knoll Galerie Wien, Jiří Švestka Gallery, Opus film, Euronics, ElektroMax a Ultraframe Nitra.


1-0 of 0

FacebookInstagram

Media partners:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádioRTVSDoMesta.sk

Partners:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Content manager © Jan Koniarek Gallery in Trnava
Web design © E-GO Ltd. | Content management system © IRISOFT Ltd.
Sitemap | Accessibility statement | About this website | Legal information
Declaration on Personal Data Protection
Jan Koniarek Gallery in Trnava is founded by Self-governing Region of Trnava