Go to the navigation | Go to the content
WARNING: You are on the GJK web archive, which we have not updated since August 2020. Visit the actual website www.gjk.sk »Les Beux Ideals

Titul výstavy: Les Beux Ideals
Participujúci umelci: Paľo Bálik, Radim Labuda, Svätopluk Mikyta, Michal Moravčík, Milan Tittel, Lucia Tkáčová
Miesto konania: Synagóga - Centra súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Mira Keratová
Vernisáž: 20. január 2006
Trvanie výstavy: 20. január 2006 – 16. február 2006 

les-beux-ideals4

z výstavy


Les Beux Ideals je výstavou, ktorej ťažiskom, súčasne hľadiskom je výstavná štruktúra - poňatie výstavy ako objektu, vlastného média. Výstava Les Beaux Ideals sa takto vzdáva komoditnej reprezentácie umeleckých diel (diela ktoré sú jej súčasťou nebudú v priestore fyzicky vystavené) a ponúka divákom len samotný výstavný layout - kurátorký text zalomený do pôdorysu Synagógy - Centra súčasného umenia. 

Text je úvahou o výstave, súvislostiach jej prostredia, miesta, vlastného problému vzniku a dôvodu výstavy. Takto je ďalej formulovaný ako najvlastnejšia kurátorská (autorská) skúsenosť. Jednotlivé umelecké diela sa v texte stávajú príkladmi na tému výstavy, súčasne sledujúc líniu úvah o výstave ako takej. Rámcom, do ktorého je celý (výstavný) koncept osadený, je úvaha o ideáloch ako o kultúrnej technike sebareflexie, o pamäti idealizmu; o preberaní, prispôsobovaní si a prenášaní univerzálnych modelov a la nostalgických schém, s ktorými sa identifikujeme, vedome alebo podvedome konfrontujeme; o donekonečna prehrávateľných modeloch pre každodenný život. 

Autorom výsledného layoutu Les Beaux Ideals je grafický dizajnér Paľo Bálik. Autormi vybratých diel sú umelci Radim Labuda, Svätopluk Mikyta, Michal Moravčík, Milan Tittel a Lucia Tkáčová. FacebookInstagram

Media partners:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádioRTVSDoMesta.sk

Partners:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Content manager © Jan Koniarek Gallery in Trnava
Web design © E-GO Ltd. | Content management system © IRISOFT Ltd.
Sitemap | Accessibility statement | About this website | Legal information
Declaration on Personal Data Protection
Jan Koniarek Gallery in Trnava is founded by Self-governing Region of Trnava